เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/590705
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรื่องฟู้ดส์ จำกัด
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
GMP
12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562 รับรอง
QAIC/TH/160702
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรื่องฟู้ดส์ จำกัด
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
HACCP
12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562 รับรอง
QAIC/TH/148012
บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด
กระบวนการผลิต ซูริมิแช่เยือกแข็งและปลาแช่เยือกแข็ง
ISO22000:2005
04 พ.ย. 2554 18 ต.ค. 2555 รับรอง
QAIC/TH/148037
บริษัท ลีมิ่ง อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด / มิ่งเห็น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและขายสารเคมี รวมทั้งขายสี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
ISO14001:2004
05 ต.ค. 2553 08 ก.ค. 2554 รับรอง
QAIC/TH/128128
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
เหมืองแร่ยิปซัมและโรงโม่
ISO14001:2004
28 ต.ค. 2557 26 ก.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/080282
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
การพ่นสี การพิมพ์สี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ISO14001:2004
29 ต.ค. 2557 20 ก.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/128125
บริษัท ป. ศรีสมบูรณ์ จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ISO14001:2004
12 เม.ย. 2556 12 ก.พ. 2557 รับรอง
QAIC/TH/138008
บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด
กระบวนการผลิตซูริมิแช่เยือกแข็ง, ผลิตภัณฑ์ปลาแล่แช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซูริมิ
ISO14001:2004
03 มี.ค. 2557 31 ธ.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/148039
บริษัท บี.โอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปและกลึงชิ้นส่วน
ISO14001:2004
30 มิ.ย. 2557 04 เม.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148040
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
ผลิตเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยว
ISO14001:2004
19 ส.ค. 2558 16 เม.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148076
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
การพัฒนาที่ดินและอาคารโรงงานเพื่อการอุตสาหกรรมและการบริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ISO14001:2004
18 ก.ย. 2557 23 ก.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/168100
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่าย
ISO14001:2015
09 ม.ค. 2560 09 ก.ย. 2560 รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท เหลรียงเคมีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การผลิตสารส้ม (สารเร่งให้น้ำตกตะกอน)
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
งานทำความสะอาดในพื้นทีโรงงานและดูแลสวน งานรถบัสรถตู้ให้เช่า
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท ไวเดอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
กระบวนการผลิตไม้พาเลท
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จำกัด
กระบวนการจัดเตรียมและจัดส่งอาหารให้เรือเดินน้ำมัน
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท เอส.ดี.พี.เซลล์ แอน เซอร์วิส จำกัด
Sales, distribution, supply and after sales service and maintenance for copy machines and office aut
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/128104
บริษัท เจอาร์. ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ม.ค. 2557 12 ต.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/148117
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ก.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158071
บริษัท พืชผลพัฒนาทรัพย์ จำกัด
กระบวนการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ISO22000:2005
28 ต.ค. 2558 22 ก.ค. 2559 รับรอง