เปิดอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2015 วันที่ 8-13 เดือนมีนาคม2561 (ขึ้นทะเบียนหลักสูตร IRCA เหมาะกับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor)

เปิดอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2015 ขึ้นทะเบียนหลักสูตร IRCA เหมาะกับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor

1. หลักสูตร : LEAD AUDITOR ISO9001:2015 TRAINING COURSE (5 วัน)

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2008 หรือ ISO9001:2000)

รุ่นที่ึ7 วันที่อบรม: วันที่ 8-13 มีนาคม 2561

(ค่าใช้จ่าย 17,500 บาท/หลักสูตร)

​XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. หลักสูตร : LEAD AUDITOR ISO9001:2015 TRANSITION  TRAINING COURSE

(สำหรับผู้เคยอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2008,ISO9001:2000)

รุ่นที่8 วันที่อบรม: วันเสาร์-อาทิตย์  วันที่  7-8 เมษายน 2561 (ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท/หลักสูตร)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณละมัยภรณ์ สุดวิลัย (คุณปุย)

Email  puinoon.qaic@gmail.co​m

เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม

โทรศัพท์ : 02-4827989 โทรสาร 02-4827990